About iM FARMING

iM FARMING er Kverneland Groups "paraply" for kommunikasjon rundt våre tilbud av elektroniske løsninger kombinert med Kverneland Groups redskaper, enten Kverneland eller Vicon.

IM FARMING-konseptet kombinerer og presenterer sine konkurransefortrinn ved ISOBUS-maskiner i kombinasjon med alle elektroniske løsninger,  for å hjelpe bonden med å finne den rette løsningen for å utføre arbeidet på en smartere, mer effektiv og enklere måte.

Maksimal avkastning på dine investeringer
Kverneland Group har definert en ambisiøs visjon om å være en ledende leverandør av intelligente og effektive systemer som bidrar til bærekraftig landbruk, som betjener verdens voksende befolkning. Teknologien til Smart Farming-løsninger er avgjørende for fremtidens landbruk, og sikrer maksimal avkastning på investeringene dine.

Smart Farming teknologi gir et langvarig vekstperspektiv i landbruksbransjen, med en forventet gjennomsnittlig årlig vekst på mellom 10-20%. Å være i forkant av utviklingen er et klart mål for vår organisasjon, men enda viktigere handler det om vårt formål å tjene bønder med de rette redskapene og systemene som i utgangspunktet er veldig enkle å jobbe med.