IsoMatch GEOCONTROL

IsoMatch GEOCONTROL

Med GPS er det enkelt og mer effektivt.

IsoMatch GEOCONTROL er et avansert program for bruk til kunstgjødselspredere, sprøyter, såmaskiner og presisjons såmaskiner, for å øke nøyaktighet og effektivitet som gir et nøyaktig og brukervennlig system. GEOCONTROL er utviklet for bruk sammen med IsoMatch Tellus terminal med todelt skjerm og gir tilgang til en rekke intelligente maskinstyringssystemer.

IsoMatch GEOCONTROL gir:

  • Seksjonskontroll; IsoMatch GEOCONTROL utfører automatisk inn- og utkobling av redskapets seksjoner.
  • Regulerbar mengdekontroll; IsoMatch GEOCONTROL vil automatisk justere utgående mengde for redskapet. Dette kan være basert på forhåndsinnstilte mengder eller informasjon fra lagrede data.
  • Dokumentasjon; alle program og feltdata kan utveksles mellom gårdens styringssystem og IsoMatch GEOCONTROL via en USB minnepinne.
 
Resultat fra feltet – såing med IsoMatch GEOCONTROL  

Nye funksjoner for IsoMatch GEOCONTROL:

Manuell veiledning;
Gir alltid anledning for deg til å få rett posisjon som kartet angir (i kombinasjon med IsoMatch InLine)

Funksjon for vendeteig;
Lage grenser for åkerkanter og vendeteig.

Enkel vendeteigs registrering; 
Registrerer grensene på jordet uten bruk av manualer for alle maskinene; følger nøyaktig sporene som er definert på feltet, også uten elektrisk eller ISO redskap, som en kultivator eller en slåmaskin.

Manuell veiledning med IsoMatch GEOCONTROL

SMART
Alt-i-en løsning

EFFEKTIV

Kostnadsbesparelser opp til 15 %

LETTVINT
Kan arbeide i mørket

IsoMatch er familienavnet for andre generasjon Tellus Terminal, Tellus GO Terminal og kompletterende produkter innen elektronikk og programvaremoduler.

 IsoMatch står for høy kvalitet og pålitelighet , utviklet og produsert av Kverneland Group. 

For mer informasjon om IsoMatch Tellus og Isomatch Tellus Go, se: http://ien.kvernelandgroup.com/Brands-and-Products/iM-FARMING/IsoMatch/ISOBUS-Universal-Terminals

 

IsoMatch er samlebetegnelsen for andre generasjons Tellus Terminal og andre komplette produkter innen elektronikk og programvare moduler. IsoMatch står for høy kvalitet og pålitelighet, utviklet og produsert av Kverneland Group.

Mer informasjon om
IsoMatch Tellus
IsoMatch GEOCONTROL