Kverneland Group Mechatronics B.V.

Kverneland Group Mechatronics BV
Nieuw-Vennep, Nederland

Kverneland Group Mechatronics er spesialisert kompetansesenter for elektroniske kontroller og systemer for alle landbruksredskaper i Kverneland Group. I 1984 ble Mechatronics-konseptet etablert ved utviklingen av de første elektroniske systemene for pendelspredere og ballepresser. Siden da har elektronikk mer og mer funnet sin vei inn i landbruksmaskiner og spiller en viktig rolle i alle nyutviklede redskaper.

Kjernevirksomheten er innovasjon gjennom kunnskapsdeling i nært samarbeid med universiteter, forskningsinstitutter og forretningspartnere. Nesten 50 % av de ansatte er aktive i innovasjonsprosessen i FoU-avdelingen. Dette gjør Kverneland Group Mechatronics til en ekspert på optimalisering av landbruks- (redskaps-) prosesser ved hjelp av skreddersydd programvare, maskinvare og elektroniske løsninger. Kverneland Group Mechatronics fokuserer sin virksomhet på bærekraftige løsninger gjennom hele virksomhetskjeden. Dette kan ses gjennom den innovative tilnærmingen mot presisjonslandbruk, noe som gjør bonden i stand til å utføre presise arbeidsoperasjoner i marken samt sparer frø, kunstgjødsel og plantevernmidler. Slik oppnår man både miljømessige og økonomiske fordeler. Videre utvikler og tilbyr Kverneland Group Mechatronics elektroniske kontrollsystemer for flere eksterne kunder.

Investeringer
De siste årene er hele FoU-avdelingen fornyet og et konferanserom av høy kvalitet er bygd opp. I produksjonen er det kjøpt inn et komplett sett maskiner til produksjon av kabler, noe som forbedrer kvaliteten og reduserer produksjonstid og behovet for arbeidskraft.

Kontakt oss:

Send e-mail

Telefon: +31 252 66 2244

Fakta om Kverneland Group Mechatronics

Teknologisenter for elektroniske kontrollsystemer og ISOBUS-teknologi.
Etablert i 2001 (skilt ut fra Kverneland Group Nieuw-Vennep BV)
Produksjonsareal: 2 500 m² 
Ansatte: 47

Produktutvalg:
Mer enn 80 forskjellige produkter for kontroll og betjening av landbruks-redskaper som:
Ballepresser, ballepakkere, river, lastevogner, ploger, sprøyter, kunstgjødselspredere, såmaskiner og fôringsvogner.

Produkthøydepunkter:

  • Den virtuelle terminalen IsoMatch Tellus
  • Nye elektroniske kontrollsystemer for ballepresseutstyr
  • Programvarepakken IsoMatch GEOCONTROL
Internasjonal lokasjon