Kverneland Group Manufacturing Lipetsk

Kverneland Group Manufacturing Lipetsk
Russland

Kverneland Group er en av svært få vestlige produsenter av landbruksmaskiner som innehar autorisasjon for produksjon i Russland.

Kverneland Group Manufacturing Lipetsk fokuserer i dag hovedsakelig på sveising, montering og lakkering av konsernets maskiner til det russiske markedet slik som såmaskiner, ploger og cultibar.

Fabrikken ble etablert i 2006 i Lipetsk, som er en middels stor by med 500 000 innbyggere, 450 km sør for Moskva. Den ligger ideelt plassert midt i det såkalte ”svartjord”-området og har også fordelen av en lang industriell historie. I regionen ligger også de største stålprodusentene. I løpet av de siste årene har Kverneland Group med hell utviklet et godt forhold til flere viktige lokale leverandører.

Fabrikken har et utmerket lag som snakker engelsk og tysk, har fått opplæring i Kvernelandkonsernets europeiske fabrikker og er kjent med Kverneland Groups IT-systemer. Dette er en forutsetning for å gripe fatt i fremtidig markedsvekst.

Kvernelandkonsernets egen fabrikk ble etablert i Russland for å produsere Kverneland Groups maskiner til det russiske markedet. Videre utvikling kan være å også benytte Lipetsk som et logistikksenter for import/eksport.