Personvern

Personvern og informasjon om informasjonskapsler

Kverneland Group, inkludert merkevarene Kverneland og Vicon, er et datterselskap av Kubota Holding Europe B.V.Privacy and Cookie information

OM KUBOTA OG VÅR INNSTILLING TIL PRIVATLIV

Kubota Holding Europe B.V. og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper (samlet "Kubota") tar ditt privatliv seriøst. Kubota forstår åpenhet og respekt er grunnleggende aspekter av langvarige forhold og tar derfor alt fornuftig å beskytter informasjonen du gir oss.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke typer personlig informasjon vi samler inn, hvordan vi bruker informasjonen, med hvem vi deler den og hvilke valg du kan gjøre med bruken av informasjonen. Vi beskriver også de tiltakene vi tar for å beskytte sikkerheten til informasjonen og hvordan du kan kontakte oss om våre personvernspraksis.

Våre personvernspraksis kan variere blant landene vi opererer for å gjenspeile lokal praksis og juridiske krav.

1.HVA ER PERSONLIG DATA

Vi henviser til personopplysninger i henhold til følgende definisjon gitt i (GDPR) (General Data Protection)

Opplysninger om en identifisert eller identifiserbar fysisk person (" data subject "); En identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres direkte eller indirekte, særlig ved henvisning til en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller en eller flere faktorer som er spesifikke for fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til den fysiske personen”.

2. HVEM ER ANSVARLIG FOR DINE DATA

Denne personvernerklæringen gjelder alle personopplysningene levert eller samlet inn av Kubota.  Referanser i denne personvernpolitikken til "Kubota", "vi", "oss" eller "våre" betyr Kubota Holding Europe B.V. og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper.

Hver Kubota-enhet som kontrollerer måten dine personopplysninger blir samlet inn, og hvilke formål dine personlige data blir brukt til, er den relevante "datastyringen" i henhold til gjeldende lokal lovgivning og den europeiske databeskyttelsesforskriften.

Via Kubota Privacy Center kan du be om kontakt med Kubota-enhetene som er ansvarlige for innsamling og bruk av din personlige informasjon til de formålene som er beskrevet i denne 

Våre nettsteder kan gi koblinger til andre nettsteder for enkelhets skyld og informasjon. Disse nettstedene kan operere uavhengig av Kubota. Koblede nettsteder kan ha sine egne retningslinjer for personvern eller retningslinjer, som vi sterkt anbefaler at du vurderer om du besøker noen koblede nettsteder. I den utstrekning at eventuelle koblede nettsteder du besøker ikke eies eller kontrolleres av Kubota, er vi ikke ansvarlige for innholdet på nettsidene (inkludert  "informasjonskapsler" brukt på  nettsiden), bruk av nettsteder eller personvernpraksis for tilknyttede nettsteder .

3. HVORDAN VI INNHENTER OG BRUKER DIN INFORMASJON

Vi samler inn noen personlige data direkte fra deg, for eksempel når du bruker nettstedet vårt, bruker tjenestene våre eller kontakter oss  henter vi dine personlige data fra våre forretningspartnere og tilknyttede selskaper (for eksempel forhandlere eller distributører vi har forretningsforbindelser med, eller fra de enhetene vi har inngått kontrakten med for markedsundersøkelsesformål).

Kategorier av data vi samler om deg

• Fysisk plassering og kontaktinformasjon (navn, postadresse, e-postadresse og telefonnummer, faksnummer, kunde-ID)

• Forholdsinformasjon (informasjon om dine henvendelser, kjøp, regional beliggenhet og forhandlertransaksjoner

• Maskin- og bruksinformasjon (maskinbruk, maskinstandard og maskinoperasjonsdata som inkluderer driftstimer, drivstofforbruk)

• Finansiell informasjon og tilknyttet informasjon (for- og etternavn, fødselsdato, personnummer, personnummer, kode, e-postadresse, hjemme telefonnummer og mobilnummer, samt visse opplysninger om inntekt, kreditt og informasjon om utstyrs finansiering og leasing aktiviteter.)

• Informasjon vi samler på nettet. Vi samler personopplysninger ved hjelp av automatiserte midler, for eksempel informasjonskapsler. Informasjonen vi samler på denne måten inkluderer: IP-adresse, nettlesertype, operativsystem, refererende nettadresser og informasjon om tiltak som er tatt eller samhandling med våre digitale eiendeler. Våre nettsteder bruker Google Analytics ("Google Analytics"), en webanalysetjeneste levert av Google og foretar anonymisering av dine personlige opplysninger for å utføre dataanalyser.

Hvordan bruker vi innsamlede data

Vi behandler (samler, lagrer og bruker) informasjonen du gir på en måte som er kompatibel med EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vi vil forsøke å holde informasjonen din nøyaktig og oppdatert, og ikke holde den lenger enn nødvendig. Vi forplikter oss til å beholde informasjon i samsvar med loven, for eksempel informasjon som er nødvendig for inntektsskatt og revisjonsformål.

Formålet med innsamling og behandling av data

Kubota bruker dine personlige data for å gi deg varer og tjenester du har bedt om, eller for å varsle deg om andre produkter eller tjenester som angitt nedenfor.

Oppfyllelse av din forespørsel. Når du bruker vår forespørsel og undersøkelsesfunksjonalitet på våre nettsider, kan vi bruke innleverte opplysninger sammen med annen informasjon vi har om deg, for å gi deg relevant produkt- og tjenestetilbud for å kunne bedre svare på dine spesifikke produkt- eller serviceforespørsler eller svare på klager. Hvis du bruker finn din forhandleren eller min kubota-funksjonalitet, kan informasjonen din bli gitt til forhandlerne for å tilfredsstille forespørselen din. Vennligst sjekk om forhandler locator eller lignende funksjon er vedtatt eller ikke.

Markedsføring og kampanjer. Kubota kan bruke informasjon du gir gjennom transaksjoner og gjennom våre nettsteder for å markedsføre nye produkter og tjenester til deg. Når det gjelder å bli kontaktet for markedsføringsformål, vil vi kontakte deg for ytterligere samtykke. Du kan også velge bort når som helst. Du finner ytterligere informasjon tilgjengelig i delen om dine rettigheter.

Kundeservice og support. Kundeservice og support. Vi samler inn og bruker informasjon om deg for å støtte vår kundeservice og støtteaktiviteter eller relaterte transaksjoner. Dette kan inkludere, men det er ikke begrenset til, garantitjenester, finansiering eller innkjøp, produktleveranse og vedlikeholdsstøtte. Det lovlige grunnlaget for behandling av dine personlige data for kundeservice er "Legitim interesse".

Sysselsettingsprogrammer. Vi kan bruke informasjon sendt av deg online via et hvilket som helst Kubota-nettsted eller -portal som er utpekt til dette formålet, for å avgjøre om du er kvalifisert for en ledig stilling som du har brukt i samsvar med de annonserte kvalifikasjonskriteriene og eventuelle relevante personvernerklæringer gitt til deg når du bruker en slik nettside eller portal.

4. ÅRSAKER TIL OG DELE PERSONLIG DATA

Kubota kan dele dine Personlige Data og Maskin Data med følgende parter:

• Forhandlere, samarbeidspartnere som leverer deler av våre produkter og tjenesteleverandører til å levere produkter og tjenester knyttet til salg av Kubota-produkter, interne selskapsprosesser eller vedlikehold av kontoer eller transaksjoner

• Markedsføringspartnere, for å markedsføre deg direkte hvis du har gitt ditt samtykke til det formålet.

•Revisorer, tilsynsmyndigheter og andre enheter, der det er lovpålagt for offisielle avsløringer. Vi kan utlevere dataene dine for å overholde rettsavgjørelser og juridiske eller lovmessige krav; for å forhindre skade, død, tap, svindel eller misbruk; for å beskytte Kubotas rettigheter eller å forsvare Kubota i rettslige forhandlinger; og der det er behov for i forbindelse med salg eller overføring av forretningsfordeler.

Enhver tredjepart som vi kan dele dataene med, er forpliktet til å beholde dine opplysninger sikkert og bare bruke dem for å oppfylle den tjenesten de gir deg på våre vegne. Når de ikke lenger trenger dataene dine for å oppfylle denne tjenesten, vil de avhende detaljene i tråd med våre prosedyrer. Hvis vi ønsker å sende dine sensitive personlige data til en tredjepart, vil vi bare gjøre det når vi har fått ditt samtykke, med mindre vi er juridisk påkrevd og / eller så ordnet på annen lovlig basis.

5. RETNING AV DINE PERSONLIGE DATA

Kubota vil bare lagre Brukernes personlige data for den perioden som er nødvendig og forholdsmessig for behandlingen. Vær oppmerksom på at vi vil oppdatere denne kunngjøringen kort for å gi deg spesifikke detaljer om oppbevaringsperioden for de formålene som er angitt ovenfor.

6.DINE RETTIGHETER OG VALG

Du har visse rettigheter angående personlig informasjon vi opprettholder om deg. Vi tilbyr deg også bestemte valg om hvilken personlig informasjon vi samler inn fra deg, hvordan vi bruker den informasjonen og hvordan vi kommuniserer med deg. I henhold til gjeldende lover er det din rett til

tilgang til dine personlige data behandlet av Kubota. Nemlig kan du få bekreftelse om at vi har personlig informasjon om deg, be om tilgang til og motta informasjon om personlig informasjon vi vedlikeholder om deg, motta kopier av personlig informasjon vi opprettholder om deg.

• Be om korrigering, oppdatering og sletting av personlige data

motta, av legitime grunner, at dine personopplysninger behandles;

motsette seg at dine personlige data blir brukt til prospektering, inkludert kommersielle formål (markedsføring);

trekke tilbake samtykkeerklæringen som er gitt via nettstedet eller på annen måte (med eventuelle) med virkning for fremtiden til enhver tid, og for å få tilgang til ordlyden av en slik samtykkeerklæring

Du kan velge bort innsamling og bruk av informasjon, som vi samler om deg automatisk, når du besøker våre nettsider. Nettleseren din kan fortelle deg hvordan du skal bli varslet og velge bort mottak av visse typer informasjonskapsler. For mer informasjon om Cookies og opt-out alternativer, se nedenfor.

KUBOTA COOKIES POLICY

(1) Kubota kan bruke "cookies" når du får tilgang til vårt nettsted spesielt for å hindre at du trenger å skrive inn informasjon ved ulike anledninger. Noen av informasjonskapslene som brukes på nettstedet, er strengt nødvendige for å levere de forespurte tjenestene. Disse cookies blir som regel slettet etter at økten din er avsluttet. Andre informasjonskapsler, for eksempel for webanalyse, vil bli lagret i lengre tid og vil bare bli plassert der du har gitt ditt forutgående samtykke. Under Seksjon (3) nedenfor finner du en oversikt over de brukte informasjonskapslene, deres formål og levetid.

(2) I den utstrekning du har oppgitt dine personlige opplysninger, inkludert e-postadressen din, under registreringen eller din tilgang til nettstedet eller noen av våre tjenester, kan Kubota, med forbehold om dine valg, knytte nettlesingsinformasjon til enheten din, behandles av informasjonskapslene som Kubota sender ut, med dine personlige data for å sende deg, for eksempel elektroniske spørreundersøkelser eller å vise på enheten din, i reklameplass med informasjonskapsler som Kubota sender ut, personlig annonsering som er spesielt beregnet for deg, og kan være personlig interessert for deg.

(3) Når du bruker nettstedet vårt og ikke deaktiverer informasjonskapsler og, etter behov, basert på ditt forutgående samtykke, brukes følgende informasjonskapsler som er beskrevet nedenfor:

Cookies Description
_utma Addthis sets Share and Like options to Social Media, like Facebook and Twitter. It makes sure the user sees the updated count if they share a page and return to it before our share count cache is updated.
_utma, _utmb, _utmc, _utmz, _utmv Google Analytics is Google’s free web analytics tool that mainly helps website owners to understand how their visitors engage with their website. It also sets cookies on the domain of the site you are visiting. It uses a set of cookies to collect information anonymously and report website trends without identifying individual visitors.
_cuvid This cookie is typically written to the browser upon the first visit to the site from that web browser. If the cookie has been deleted by the browser operator, and the browser subsequently visits the site, a new __cuid cookie is written with a different visitor unique ID. This cookie is used to determine unique visitors to the site and it is updated with each page view. Additionally, this cookie is provided with a unique ID that the application uses to ensure both the validity and accessibility of the cookie as an extra security measure.
_cusid This cookie is used to establish and continue a user session with the site. When a user views a page on the site, the script code attempts to update this cookie. If it does not find the cookie, a new one is written and a new session is established. Each time a user visits a different page on the site, this cookie is updated to expire in 30 minutes, thus continuing a single session for as long as user activity continues within 30-minute intervals. This cookie expires when a user pauses on a page on the site for longer than 30 minutes.
_cuvon Used to signal the last time a visitor viewed a page.

4) Hvis du ønsker å kontrollere hvordan cookies brukes, kan du endre innstillingene på datamaskinen og nettleseren din.

De fleste nettlesere tillater kontroll over de fleste informasjonskapsler via nettleserinnstillingene. For å finne ut mer om informasjonskapsler, inkludert hvordan du ser hvilke informasjonskapsler som er angitt, kan du gå til www.allaboutcookies.org. eller www.allaboutcookies.org.

Finn ut hvordan du håndterer informasjonskapsler på populære nettlesere:

Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

For å finne informasjon om andre nettlesere, besøk webleserutviklerens nettsted.

Som angitt ovenfor bruker våre nettsteder "Google Analytics", for mer informasjon og opsjonsalternativer, se nedenfor.

BRUK AV GOOGLE ANALYTICS

(1) Dette nettstedet bruker Google Analytics ("Google Analytics"), en nettanalysetjeneste levert av Google, Inc., 1600 Amfiteater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics bruker informasjonskapsler for å hjelpe Kubota til å analysere hvordan du bruker nettstedet, inkludert antall besøkende til nettstedet, nettstedene du har kommet fra, og sidene de besøker. Denne informasjonen brukes til å forbedre nettstedets tilbud og tjenester. Som regel blir informasjonen som genereres av informasjonskapselen om bruken av nettstedet ditt, overført til og lagret av Google på servere i USA. Siden denne nettsiden har implementert IP-anonymiseringsfunksjonaliteten som tilbys av Google, vil din IP-adresse, for å bli overført til USA, bli forkortet av Google i EU-medlemsstatene eller i andre kontraktsmessige stater i traktaten om den europeiske økonomiske Område. Bare i unntakstilfeller blir din fulle IP-adresse overført til en server fra Google i USA og forkortet der.

(2) Google vil bruke denne informasjonen som oppdragsgiver for å hjelpe Kubota til å evaluere bruken av nettstedet, å kompilere rapporter om nettstedaktivitet og å gi andre statistiske og analytiske tjenester knyttet til bruken av nettstedet. IP-adressen som overføres av nettleseren din innenfor rammen av Google Analytics, blir ikke knyttet til andre data som Google har.

(3) Du kan forhindre innsamling av data generert av informasjonskapselen om bruken av denne nettsiden (inkludert din IP-adresse) og utelukkelse av å bli sporet av Google Analytics på alle nettsteder ved å laste ned og installere et nettleserplugin som er tilgjengelig her https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

(4) Som et alternativ til å installere nettleserpluggen, eller hvis du bruker Nettstedet med nettlesere på mobilenheter, kan du også velge å bli sporet av Google Analytics hvis du klikker på følgende tilbakekoblingskobling: Opt - Ut av Google Analytics-sporing: I dette tilfellet vil en utvelgingsskap bli plassert i nettleseren din som forhindrer ytterligere sporing av din bruk av dette nettstedet av Google Analytics. Husk at du må velge bort igjen hvis du sletter alle informasjonskapsler som er lagret på enheten din.

(5) Du må også registrere deg for hver enhet du bruker til å besøke nettstedet vårt. For en oversikt over personvernet på Google, vennligst klikk under https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Du kan når som helst fortelle oss at du ikke sender deg markedsføringskommunikasjon ved å kontakte oss som angitt i avsnittet "Hvordan kontakte oss" eller ved å klikke på abonnementslinken i markedsførings-e-postene du mottar fra oss. For opt-out alternativer, vær så snill.

Hvis du gir oss noen informasjon eller materiale knyttet til en annen person, bør du sørge for at delingen med oss ​​og vår videre bruk som beskrevet til deg fra tid til annen er i tråd med gjeldende lover, slik at du for eksempel bør informere det person på behandlingen av hans / hennes personopplysninger og få hans / hennes samtykke, slik det kan være nødvendig i henhold til gjeldende lover.

Kubota samler ikke bevisst personlig identifiserbar informasjon fra eller markedsfører til barn under 13 år. Hvis et barn under 13 år har gitt personopplysninger til Kubota via vår nettside, kan en forelder eller verneforbryter kontakte Kubota for å be om at informasjonen slettes fra våre poster. Etter mottak av en slik forespørsel, vil vi gjøre en rimelig innsats for å slette barnets opplysninger fra våre poster.

Hvis du er bekymret for at vi har overtrådt dine rettigheter, kan du sende inn en klage ved å kontakte Kubota som angitt i avsnittet Hvordan kontakte oss. Vår databeskyttelsesansvarlig vil klare din klage og gi deg ytterligere informasjon om hvordan den skal håndteres.

Du har rett til å klage til Informasjonskommissærens kontor (ICO) hvis du mener at vi ikke har håndtert forespørselen din på en passende måte. For informasjon om kontakt med ICO, se deres hjemmeside

7. Internasjonale dataoverføringer
Vi kan overføre personlig informasjon vi samler om deg til mottakere i andre land enn landet der informasjonen ble opprinnelig samlet. Disse landene har kanskje ikke de samme databeskyttelsesloven som landet du opprinnelig oppgav informasjonen til. Når vi overfører informasjonen din til andre land, vil vi beskytte den informasjonen som beskrevet i denne personvernerklæringen eller som ellers opplyses til deg når dataene samles inn.

Vær oppmerksom på at Kubota gjennomgår detaljert due diligence-prosess før du velger dataprosessorer som vi deler dine personlige data med. Kubota har hensiktsmessig avtalefestet for å sikre at personopplysninger er beskyttet

8. HVORDAN VI HOLDER OG BESKYTTER PERSONLIG INFORMASJON

Sikkerheten til din personlige data er viktig for Kubota. Vi er forpliktet til å beskytte informasjonen vi samler inn. Vi opprettholder administrative, tekniske og fysiske beskyttelser som er utformet for å beskytte den personlige informasjonen du oppgir, eller vi samler inn ved utilsiktet, ulovlig eller uautorisert destruksjon, tap, endring, tilgang, opplysning eller bruk. Disse beskyttelsene er ment å beskytte konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten til den informasjonen du gir oss. Vi vurderer med jevne mellomrom risiko for informasjonen din og oppdaterer våre retningslinjer, prosedyrer og teknologi tilsvarende.

Kubota lagrer kun personlig informasjon så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet som den personlige informasjonen ble samlet inn, med mindre annet er påkrevet eller godkjent av gjeldende lov. Vi tar tiltak for å ødelegge eller permanent de-identifisere personlige opplysninger dersom det kreves av loven, eller hvis den personlige informasjonen ikke lenger er nødvendig for det formål vi har samlet det for.

Ingen dataoverføring via Internett eller på annen måte kan garanteres å være 100 prosent sikker. Til tross for vår innsats for å beskytte din informasjon, kan Kubota ikke garantere eller garantere sikkerheten til all informasjon du overfører til oss online. Du overfører all slik informasjon på egen risiko.

9. OPPDATERINGER TIL VÅR PRIVATFORSENDELSE

Denne personvernerklæringen oppdateres regelmessig og uten varsel til deg for å gjenspeile endringer i vår personlige informasjonspraksis. Vi vil legge inn en fremtredende varsel på relevante nettsteder for å varsle deg om eventuelle vesentlige endringer i vår personvernerklæring og angi øverst på varselet når den sist ble oppdatert. Hvis vi oppdaterer vår personvernerklæring, kan vi under visse omstendigheter søke ditt samtykke.

10. HVORDAN KOMMER DU TIL KONTAKT OSS

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om denne personvernerklæringen, bruker Kubota personvernspraksis eller hvis du vil utøve dine rettigheter eller oppdatere informasjon eller preferanser du har gitt oss, vennligst klikk her.

Du kan også sende oss e-post eller skrive til oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor:

Databeskyttelsesansvarlig
Kubota Holdings Europe B.V.
Hoofdweg 1264,
2153LR Nieuw-Vennep Nederland
kuk_g.privacy@kubota.com

November 2019