Industrimekanikerfaget

Som industrimekaniker utfører du mekanisk montering, produksjon av deler samt vedlikehold av maskiner og utstyr. Arbeidet krever systematikk og nøyaktighet samt evne til å arbeide både selvstendig og i team. En industrimekaniker må kunne se hvordan det ferdige produktet vil bli.

Faglige oppgaver i bedriften:

  • planlegge arbeidet ut fra tegninger, skisser og arbeidsbeskrivelser
  • arbeid i verktøymaskiner
  • sammenføyning
  • mekanisk monteringsarbeid.
  • vedlikehold