Industrimontørfaget

Som industrimontør må du kunne arbeide planmessig, nøyaktig og effektivt, selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør ha godt håndlag og interesse for teknologi.

Faglige oppgaver i bedriften:

  • Montering og bygging av små komponenter til montering og ferdigstillelse av plog.
  • Tolking av tekniske tegninger
  • Bruk av maskinelementer, måleutstyr, håndverktøy og småmaskiner ved bygging og montering
  • Reparasjon og vedlikehold av maskinelt og mekanisk utstyr
  • Kapping og skjæring ved tilpassing 
  • Bruk av ulike festemetoder og skrueforbindelser, oljer og smøreutstyr
  • Forståelse for hydraulikk og elektronikk som brukes på plogen