Logistikkfaget

Materialadministrasjon er godshåndtering fra inntak og lagring av råvarer til lagring og ekspedisjon av ferdige produkter. Det omfatter også intern transport. Arbeidet krever oversikt over bedriftens totale materialflyt samt kunnskaper om råvarene, produksjonsteknologien, produktene og markedene.

Fagoperatøren skal kunne utføre alle arbeidsoperasjoner selvstendig, men også i samarbeid med andre. Arbeidet må være av god kvalitet og skal utføres på en forsvarlig måte hvor hensynet til helse, miljø, sikkerhet og økonomi ivaretas.

Faglige oppgaver i bedriften:

  • innkjøp, salg, administrasjon
  • interntransport
  • emballering
  • spedisjon
  • lagerhold
  • ivareta hensyn til helse, miljø og sikkerhet
  • dokumentasjon