Produksjonsteknikkfaget

En fagoperatør i produksjonsteknikk skal kunne starte, stoppe og drive en produksjonsprosess, bearbeide og forme metaller i fast eller flytende form til plogdeler. Arbeidet krever gode kunnskaper innen metallurgi, formingsprosesser og prosesstyring. Dessuten kreves grunnleggende kunnskaper om mekanisk utstyr, elektro, automatisering og vedlikehold.

Faglige oppgaver i bedriften:

  • styring, herunder kontroll og justering av produksjonen
  • utføring, i form av tilrettelegging, start og stopp
  • herding, valsing, pressing, varmebehandling, smiing, bøying, overflatebehandling
  • omlegging, reparasjon og vedlikehold
  • feilsøking og feilretting i maskinutrustning og styringssystemer