Sveisefaget

Som sveiser bruker du forskjellige sveisemetoder og teknikker til å hefte opp og sveise plogdeler ferdig til montering, sandblåsing eller lakkering. Du kan også jobbe med programmering, styring og overvåking av sveiseroboter. Arbeidet krever nøyaktighet og presisjon og du må kjenne standarder, kvalitetskrav og prosedyrer.

Faglige oppgaver i bedriften:

  • Følge arbeidsbeskrivelser, produksjonsprosedyrer, tegninger og standardblad.
  • Stille inn og justere apparater
  • Hefte og sveise
  • Programmere, styre og overvåke sveiseroboter
  • Ivareta hensyn til helse, miljø og sikkerhet
  • Kontrollere