Verktøymakerfaget

Som verktøymaker jobber du med framstilling, tilpassing og vedlikehold av produksjonsverktøy og utstyr så som stanseverktøy, formverktøy, pregeverktøy, jigger og fiksturer. Arbeidsoperasjonene utføres både maskinelt og med håndverktøy. Arbeidet krever evne til å se sammenhengen mellom ferdig produkt og utforming av verktøyet. Det krever også systematikk, nøyaktighet, effektivitet og samarbeidsevne.

Faglige oppgaver i bedriften:

  • oppsett og vedlikehold av verktøy
  • nylaging av komponenter til verktøy
  • lage jigger og fiksturer
  • forefallende arbeid (slipe, frese, dreie, bore, sveise)
  • demontering – fiksing – montering