Personvern og Cookie informasjon

PRIVACY AND COOKIE INFORMATION

Kverneland Group, including the brands Kverneland, Vicon and ROC, is a subsidiary of Kubota Holdings Europe B.V (hereinafter also referred to as Kubota).

Privacy and Data

Kverneland Group, including the brands Kverneland, Vicon and ROC, is a subsidiary of Kubota Holdings Europe B.V (hereinafter also referred to as Kubota).

 

OM KUBOTA OG VÅR TILNÆRING TIL PERSONVERN

Kubota Holdings Europe B.V. og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper (samlet "Kubota") tar ditt personvern og dine personlige data på alvor. Kubota forstår at åpenhet og respekt er grunnleggende aspekter ved langvarige relasjoner og tar derfor alle rimelige anstrengelser for å beskytte informasjonen du gir oss.

Denne personvernerklæringen gjelder alle personopplysninger gitt til eller samlet inn av Kubota. Referanser i denne personvernerklæringen til "Kubota", "vi", "oss" eller "vår" betyr Kubota Holdings Europe B.V. og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper. Hver Kubota-enhet som kontrollerer måtene dine personopplysninger samles inn på og formålene dine personopplysninger brukes til, vil være den relevante "datakontrolløren" for formålene i gjeldende lokal lovgivning og den europeiske databeskyttelsesforordningen.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke typer personopplysninger vi samler inn, hvordan vi bruker informasjonen, hvem vi deler den med, og hvilke valg du kan ta om vår bruk av informasjonen. Vi beskriver også tiltakene vi tar for å beskytte sikkerheten til informasjonen og hvordan du kan kontakte oss om vår personvernpraksis.
Vår personvernpraksis kan variere mellom landene vi opererer i for å gjenspeile lokal praksis og juridiske krav.
Våre nettsteder kan gi lenker til andre nettsteder for din bekvemmelighet og informasjon. Disse nettstedene kan operere uavhengig av Kubota. Koblede nettsteder kan ha sine egne personvernerklæringer eller retningslinjer, som vi sterkt anbefaler at du går gjennom hvis du besøker noen koblede nettsteder. I den grad eventuelle lenkede nettsteder du besøker ikke eies eller kontrolleres av Kubota, er vi ikke ansvarlige for nettsidenes innhold (inkludert "informasjonskapsler" som brukes på den nettsiden), all bruk av nettsidene eller personvernpraksisen til lenkede nettsteder

1. HVA ER PERSONOPPLYSNINGER 

Vi henviser til personopplysninger i henhold til følgende definisjon gitt i den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR):

«enhver informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person («registrert»); en identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres, direkte eller indirekte, spesielt ved referanse til en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, stedsdata, en online identifikator eller til en eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, genetisk, mental, økonomisk, kulturell eller sosial identitet til den fysiske personen».

TILBAKE TIL TOPPEN

2. HVORDAN VI SAMLER IN OG BRUKER PERSONOPPLYSNINGER 

Kubota og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper kan samle inn personopplysninger som beskrevet nedenfor, avhengig av behandlingsformål som gjelder for deg

Aktivitet

Behandlingsformål og rettslig grunnlag

Datakategorier

Datakilde

Ordreoppfyllelse, generering av potensielle salg, produktintegrasjon, registrering av produkteier,   

Vi behandler personopplysninger med det formål å behandle og oppfylle produkter/tjenester, som også inkluderer tjenester levert via våre nettportaler (som partnerportaler, sluttkunde-/brukerportaler og produkt- og medieportaler). Vi kan utveksle data med forhandlere og/eller distributører der det er nødvendig. Sistnevnte inkluderer også hvor vi følger opp forespørselen din om å bli kontaktet av en relevant forhandler eller salgspartnerdistributør innenfor vårt nettverk eller via nettbaserte leadgenererende plattformer.
Der du ber oss om å integrere våre produkter/tjenester med et produkt eller

tjeneste fra en tredjepart, kan slik integrasjon kreve at vi deler relevant informasjon med en slik tredjepart. Dette kan for eksempel inkludere leverandører av flåtestyringssystem eller tredjeparts tilleggstjenester til våre telematikktjenester/produkter. Data som behandles i denne sammenhengen kan omfatte maskin/produktdiagnosedata og maskin/produkt GPS-plasseringsdata.

Det rettslige grunnlaget for denne databehandlingen er dels nødvendig for formålet med å inngå eller utføre en avtale med deg, og dels basert på vår legitime interesse som beskrevet ovenfor

Navn, kontaktinformasjon, ordre- og betalingsdetaljer, annen informasjon du gir oss    Du / Forhandlere og distributørnettverk

Kundeservice og support

 

Vi behandler personopplysninger med det formål å yte kundeservice og support.

Dette kan for eksempel gjelde oppdatering og sikring av garantitjenester, finansiering eller kjøp, produktlevering og vedlikeholdsstøtte. Vi kan dele dine personopplysninger med parter som er involvert i levering av tjenester eller utfører transaksjonene du ber om, inkludert distributører og forhandlere.

På din forespørsel kan kundestøtte også inkludere bruk av produktdiagnosedata og produktplasseringsdata for ditt relevante produkt for diagnostikk- og vedlikeholdstjenester, inkludert deling av slike data med forhandleren/distributøren som er involvert i forbindelse med å gi slik støtte.

Det juridiske grunnlaget For denne databehandlingen er dels nødvendigheten av å behandle data med det formål å inngå eller utføre en avtale med deg, og dels basert på vår legitime interesse som beskrevet ovenfor.

Navn, kontaktdetaljer, ordrehistorikkdetaljer forretningskommunikasjon,

stedsdata, annen informasjon du gir oss.

 

Du / Forhandlere og distributørnettverk

Markedsføring og kommunikasjon

 

Vi engasjerer oss i markedsføringsaktiviteter med det formål å markedsføre våre produkter og tjenester, inkludert via telefon, e-post og post. Du kan velge bort å motta markedskommunikasjon når som helst.

Det juridiske grunnlaget for å sende deg markedsføringskommunikasjon er samtykke, bortsett fra der vi i henhold til gjeldende lov har tillatelse til å sende deg brukskommunikasjon for produkter og lignende tidligere kjøp du har gjort hos oss.

Navn, kontaktinformasjon. ordrehistorikkdetaljer, forretningskommunikasjon  Du / Vår markeds- og kommunikasjonsavdeling
Kundeundersøkelser og tilbakemeldinger

Med ditt samtykke kan vi invitere deg til å delta i kundeundersøkelser for å hjelpe oss med å forbedre produktene og tjenestene våre.

Alternativ med legitim interesse?

Navn, kontaktinformasjon, tilbakemelding på undersøkelsen, informasjon om produkteierskap? Du

Arrangementer/stedsbesøk

 

Hvis du deltar i et direktesendt eller digitalt arrangement/nettsted eller besøk arrangert og tatt opp av oss via bilde og/eller video, kan offentlige kommentarer og spørsmål delt av deg under et slikt arrangement inkluderes i slike opptak. Vi kan publisere slike opptak etter en begivenhet for våre markedsføringsformål. Vi kan også kreve registreringsdetaljer i forbindelse med ditt deltakelse på et arrangement eller besøk på stedet.

Det juridiske grunnlaget for denne databehandlingen er vår legitime interesse som beskrevet ovenfor

Bilde/videoopptak, navn, kontaktinformasjon, informasjon gitt av deg i forbindelse med et arrangement/besøk på stedet

Du / Vår ansvarlige avdeling 

 

Jobbsøknader  

 

Vi kan bruke informasjon som sendes inn av deg enten via e-post eller online via et hvilket som helst Kubota-nettsted eller -portal som er utpekt for dette formålet for å avgjøre om du er kvalifisert for alle ledige stillinger du har søkt på i samsvar med de annonserte kvalifikasjonskriteriene og enhver relevant personvernerklæring gitt til deg når ved å bruke en slik nettside eller portal.

Det juridiske grunnlaget for denne databehandlingen er vår legitime interesse som beskrevet ovenfor

Navn, kontaktinformasjon, informasjon du oppgir av søknaden din, kommunikasjon med deg 

 

Du, sosiale medier (som LinkedIn)
Oppfølging og forbedring av produkter og tjenester

For produkt- og tjenesteforsknings- og utviklingsformål samler vi inn og analyserer data generert av produkter som er utstyrt med telematikkmaskinvare. Slike data kan også inkludere GPS-plasseringer av slike produkter og

detaljerte diagnosedata om hvordan et produkt betjenes.
Tilstedeværelsen av telematikkmaskinvare i produktet indikeres med et klistremerke og eller andre identifiserende bilder.

Det juridiske grunnlaget for denne databehandlingen er vår legitime interesse som beskrevet ovenfor.

Telematikkfunksjonalitet kan deaktiveres. Ta kontakt med din lokale forhandler/distributør for mer informasjon og assistanse angående telematikkfunksjonalitet

Telematikk (maskin/produktdiagnostikk, maskin/produkt GPS-posisjonsdata). Telematikkutstyrte produkter
Personaldata for forhandler/distributør Hvis du er en forhandler/distributørmedarbeider, behandler vi dine personopplysninger i sammenheng med vår legitime interesse for å utføre våre rettigheter og forpliktelser i henhold til avtalene og samarbeidet med slike forhandlere/distributører. Navn, kontaktinformasjon, forretningskommunikasjon Du, forhandlere og distributørnettverk

Administration

 

Vi behandler personopplysninger i den grad det er nødvendig for å overholde juridiske selskapsadministrasjon og journalføringsforpliktelser (som skattebaserte oppbevaringsforpliktelser) og vårt legitime formål å opprettholde en forsvarlig administrasjon i sammenheng med vår daglige forretningsdrift Navn, kontaktinformasjon, ordre- og betalingsdetaljer, forretningskommunikasjon

Du / Forhandlere og distributørnettverk  

 

Informasjonskapsler og lignende teknikker  

 

Informasjon om vår bruk av informasjonskapsler og lignende teknikker er inkludert i våre retningslinjer for informasjonskapsler    
Videoovervåkning

Våre kontorer og fasiliteter kan indikere tilstedeværelse av videoovervåking, implementert i samsvar med lokal lov som er relevant. Vi bruker videoovervåking for å beskytte eiendommene våre og ansatte, inkludert for å forhindre og undersøke sikkerhetshendelser.

Det juridiske grunnlaget for denne databehandlingen er vår legitime interesse som beskrevet ovenfor

Videoopptak (kan også inkludere lyd) Vår ansvarlige avdeling

Samsvar 

 

We may disclose your data to comply with court orders and legal or regulatory requirements; to prevent injury, death, losses, fraud or abuse; to protect Kubota’s rights or to defend Kubota in legal proceedings; and where needed in connection with the sale or transfer of business assets.

The legal basis for this data processing is partly based on the necessity to comply with legal obligations, and partly based on our legitimate interest as described above.

Vi kan avsløre dataene dine for å overholde rettskjennelser og juridiske eller regulatoriske krav; for å forhindre skade, død, tap, svindel eller misbruk; for å beskytte Kubotas rettigheter eller for å forsvare Kubota i rettslige prosesser; og ved behov i forbindelse med salg eller overføring av virksomhetsmidler.

Det rettslige grunnlaget for denne databehandlingen er dels basert på nødvendigheten av å overholde juridiske forpliktelser, og dels basert på vår legitime interesse som beskrevet ovenfor

Kontekstavhengig

TILBAKE TIL TOPPEN

3. OPPBEVARING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER 

Kubota vil ikke beholde personopplysninger lenger enn det som er tillatt i henhold til gjeldende databeskyttelseslover. Den gjeldende datalagringsperioden kan variere fra datakategori. Kriteriene som vår oppbevaringspolicy er basert på er:

  • Nødvendigheten av å beholde data i lys av formålet de er samlet inn for;
  • Overholdelse av gjeldende forpliktelser om oppbevaring av data i henhold til obligatorisk lov (som skatteregler);
  • Dataens relevans i lys av pågående eller potensielle rettslige prosesser; og
  • Gjeldende sivilrettslige foreldelsesfrister.

Gi oss beskjed i tilfelle du har spesifikke spørsmål angående gjeldende oppbevaringsperiode for spesifikke kategorier av personopplysninger. Vi gir deg mer enn gjerne ytterligere informasjon i denne forbindelse.

TILBAKE TIL TOPPEN

4. DINE RETTIGHETER OG VALG  

Du har visse rettigheter angående personopplysningene vi oppbevarer om deg. Vi tilbyr deg også visse valg om hvilken personlig informasjon vi samler inn fra deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi kommuniserer med deg. I samsvar med gjeldende lover er det din rett til

  • tilgang til dine personopplysninger behandlet av Kubota. Du kan nemlig få bekreftelse på at vi har personopplysninger om deg, be om tilgang til og motta informasjon om personopplysningene vi oppbevarer om deg, motta kopier av personopplysningene vi oppbevarer om deg.
  • be om retting, oppdatering og sletting av personopplysninger 
  • motsette seg, av legitime grunner, at dine personopplysninger blir behandlet;
  • protestere mot at dine personopplysninger brukes til prospekteringsformål, inkludert kommersielle formål (markedsføring)
  • trekke tilbake enhver samtykkeerklæring gitt gjennom nettstedet eller på annen måte (hvis noen) med virkning for fremtiden når som helst, og få tilgang til ordlyden i slik samtykkeerklæring når som helst.

Du kan velge-bort innsamling og bruk av visse opplysninger som vi samler inn om deg på automatiserte måter når du besøker nettsidene våre

Vi bruker informasjonskapsler, piksler og lignende teknologier for å best tilby, forbedre og analysere bruken av nettstedet vårt samt markedsføringsformål. For disse formål videresender vi også informasjon om din bruk av nettstedet vårt til våre partnere. Noen partnere kan behandle disse dataene i land med et utilstrekkelig databeskyttelsesnivå, noe som kan føre til at statlige myndigheter får tilgang til dataene dine og en begrensning for å utøve rettighetene dine. Hvis du klikker på "Godta alle", samtykker du til bruken av informasjonskapsler og lignende teknologier og behandlingen av dataene dine som forklart og under "Mer informasjon". Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt med virkning for fremtiden.

TILBAKE TIL TOPPEN

KONTAKT OSS

5. KUBOTAS COOKIES-POLITIKK 

(1) Kubota kan bruke "informasjonskapsler" når du går inn på nettsidene våre, spesielt for å forhindre at du må legge inn informasjon på nytt ved forskjellige anledninger. Noen av informasjonskapslene som brukes på nettsidene våre er strengt nødvendige for å tilby de forespurte tjenestene. Som regel vil disse informasjonskapslene bli slettet etter at økten din er avsluttet. Andre informasjonskapsler, som for nettanalyse, vil bli lagret i en lengre periode og vil kun bli plassert der du har gitt ditt forhåndssamtykke. Under seksjon (3) nedenfor kan du finne en oversikt over informasjonskapslene som brukes, deres formål og levetid.

(2) I den grad du har oppgitt personopplysningene dine, inkludert e-postadressen din, under registreringen eller tilgangen til nettsidene våre eller noen av våre tjenester, kan Kubota, med forbehold om dine valg, knytte nettlesingsinformasjon for enheten din, behandlet av informasjonskapslene som Kubota sender ut, med dine personlige data for å sende deg, for eksempel elektroniske spørreundersøkelser eller for å vise på enheten din, i annonseplass som inneholder informasjonskapsler som Kubota sender ut, personlig tilpasset annonsering som er spesielt ment for deg, og kan være av personlig interesse for deg.

(3) Når du bruker våre nettsider og ikke deaktiverer informasjonskapsler, og etter behov basert på ditt forhåndssamtykke, brukes følgende informasjonskapsler beskrevet nedenfor:

Cookies

Beskrivelse

_utma Legg til dette setter dele og likes-alternativer til sosiale medier, som Facebook og Twitter. Den sørger for at brukeren ser det oppdaterte antallet hvis de deler en side og går tilbake til den før vår andel tellebuffer oppdateres
_utma, _utmb, _utmc, _utmz, _utmv Google Analytics er Googles gratis nettanalyseverktøy som i hovedsak hjelper nettstedeiere å forstå hvordan de besøkende engasjerer seg på nettstedet deres. Den setter også informasjonskapsler på domenet til nettstedet du besøker. Den bruker et sett med informasjonskapsler for å samle inn informasjon anonymt og rapportere nettstedstrender uten å identifisere individuelle besøkende
_cuvid Denne informasjonskapselen skrives vanligvis til nettleseren ved første besøk på nettstedet fra den nettleseren. Hvis informasjonskapselen har blitt slettet av nettleseroperatøren, og nettleseren deretter besøker nettstedet, skrives en ny __cuid-informasjonskapsel med en annen unik besøkendes ID. Denne informasjonskapselen brukes til å finne unike besøkende på nettstedet, og den oppdateres med hver sidevisning. I tillegg er denne informasjonskapselen utstyrt med en unik ID som applikasjonen bruker for å sikre både gyldigheten og tilgjengeligheten til informasjonskapselen som et ekstra sikkerhetstiltak
_cusid Denne informasjonskapselen brukes til å etablere og fortsette en brukerøkt med nettstedet. Når en bruker ser på en side på nettstedet, prøver skriptkoden å oppdatere denne informasjonskapselen. Hvis den ikke finner informasjonskapselen, skrives en ny og en ny økt opprettes. Hver gang en bruker besøker en annen side på nettstedet, oppdateres denne informasjonskapselen til å utløpe om 30 minutter, og fortsetter dermed en enkelt økt så lenge brukeraktiviteten fortsetter innen 30 minutters intervaller. Denne informasjonskapselen utløper når en bruker pauser på en side på nettstedet i mer enn 30 minutter
_cuvon Brukes til å signalisere siste gang en besøkende så på en side
_hjClosedSurveyInvites Hotjar-informasjonskapsel som settes når en besøkende samhandler med et popup-vindu for spørreundersøkelsesinvitasjoner. Den brukes for å sikre at den samme invitasjonen ikke vises igjen hvis den allerede er vist. Varighet: 365 dager
_hjDonePolls Hotjar-informasjonskapsel som settes når en besøkende fullfører en meningsmåling ved hjelp av tilbakemeldingsundersøkelse-widgeten. Den brukes for å sikre at den samme avstemningen ikke dukker opp igjen hvis den allerede er fylt ut. Varighet: 365 dager
_hjMinimizedPolls Hotjar-informasjonskapsel som settes når en besøkende minimerer en tilbakemeldingsundersøkelse-widget. Den brukes for å sikre at widgeten forblir minimert når den besøkende navigerer gjennom nettstedet ditt. Varighet: 365 dager
_hjShownFeedbackMessage Hotjar-informasjonskapsel som settes når en besøkende minimerer eller fullfører innkommende tilbakemelding. Dette gjøres for at den innkommende tilbakemeldingen skal lastes inn som minimert umiddelbart hvis den besøkende navigerer til en annen side der den er satt til å vises. Varighet: 365 dager
_hjid Hotjar-informasjonskapsel som settes når kunden først lander på en side med Hotjar-skriptet. Den brukes til å opprettholde Hotjar-bruker-ID-en, unik for dette nettstedet i nettleseren. Dette sikrer at atferd ved påfølgende besøk på samme nettsted vil tilskrives samme bruker-ID. Varighet: 365 dager
_hjRecordingLastActivity Dette bør finnes i øktlagring (i motsetning til informasjonskapsler). Dette oppdateres når et besøksopptak starter og når data sendes gjennom WebSocket (besøkende utfører en handling som Hotjar registrerer). Varighet: Økt
_hjTLDTest Når Hotjar-skriptet kjøres, prøver vi å bestemme den mest generiske informasjonskapselbanen vi bør bruke, i stedet for sidens vertsnavn. Dette gjøres slik at informasjonskapsler kan deles på tvers av underdomener (der det er aktuelt). For å fastslå dette prøver vi å lagre _hjTLDTest-informasjonskapselen for forskjellige URL-understrengalternativer til den mislykkes. Etter denne kontrollen fjernes informasjonskapselen. Varighet: Økt
_hjUserAttributesHash Brukerattributter sendt gjennom Hotjar Identify API bufres i løpet av økten for å vite når et attributt har endret seg og må oppdateres. Varighet: Økt
_hjCachedUserAttributes Denne informasjonskapselen lagrer brukerattributter som sendes gjennom Hotjar Identify API, når brukeren ikke er i prøven. Disse attributtene vil bare bli lagret hvis brukeren samhandler med et Hotjar Feedback-verktøy. Varighet: Økt
_hjLocalStorageTest Denne informasjonskapselen brukes til å sjekke om Hotjar-sporingsskriptet kan bruke lokal lagring. Hvis den kan, angis en verdi på 1 i denne informasjonskapselen. Dataene som er lagret i_hjLocalStorageTest har ingen utløpstid, men de slettes nesten umiddelbart etter at de er opprettet. Varighet: Under 100 ms
_hjIncludedInSample Denne informasjonskapselen er satt til å fortelle Hotjar om den besøkende er inkludert i prøven som brukes til å generere trakter. Dette er en økt-informasjonskapsel som blir ødelagt når brukeren forlater siden. Varighet: Økt
_hjAbsoluteSessionInProgress Denne informasjonskapselen brukes til å oppdage den første sidevisningsøkten til en bruker. Dette er et True/False-flagg satt av informasjonskapselen. Varighet: 30 minutter
x-ms-cpim-trans Brukes til å spore transaksjonene (antall autentiseringsforespørsler til Azure AD B2C) og gjeldende transaksjon. Utløp: Slutt på nettleserøkt
x-ms-cpim-sso:{Id} Brukes til å vedlikeholde SSO-økten. Utløp: Slutt på nettleserøkt
x-ms-cpim-csrf Cross-Site Request Forgery-token brukt for CRSF-beskyttelse. Utløp: Slutt på nettleserøkt. 
x-ms-cpim-cache:{id}_n Brukes for å opprettholde forespørselstilstanden. Utløp: Slutt på nettleserøkt, vellykket autentisering
ARRAffinity / ARRAffinitySameSite Denne informasjonskapselen settes av nettsteder som kjøres på Windows Azure-skyplattformen. Den brukes til belastningsbalansering for å sikre at forespørslene om besøkendes side blir rutet til samme server i en hvilken som helst nettleserøkt. Utløp: Slutt på nettleserøkt.

(4) Hvis du ønsker å kontrollere hvordan informasjonskapsler brukes, kan du endre innstillingene på datamaskinen og nettleseren din.

De fleste nettlesere tillater en viss kontroll over de fleste informasjonskapsler gjennom nettleserinnstillingene. For å finne ut mer om informasjonskapsler, inkludert hvordan du kan se hvilke informasjonskapsler som er satt, besøk www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

Finn ut hvordan du administrerer informasjonskapsler i populære nettlesere:

Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

For å finne informasjon knyttet til andre nettlesere, besøk nettleserutviklerens nettsted.

Som angitt ovenfor bruker nettsidene våre "Google Analytics", for mer informasjon og alternativer for å velge bort, se nedenfor.

TILBAKE TIL TOPPEN

6. BRUK AV GOOGLE ANALYTICS 

(1) Dette nettstedet bruker Google Analytics ("Google Analytics"), en nettanalysetjeneste levert av Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics bruker informasjonskapsler for å hjelpe Kubota med å analysere hvordan du bruker nettstedet, inkludert antall besøkende på nettstedet, nettstedene du kommer fra og sidene de besøker. Denne informasjonen brukes til å forbedre nettstedets tilbud og tjenester. Som regel vil all informasjon som genereres av informasjonskapselen om din bruk av nettstedet bli overført til og lagret av Google på servere i USA. Siden dette nettstedet har implementert IP-anonymiseringsfunksjonaliteten som tilbys av Google, vil IP-adressen din, før den overføres til USA, bli forkortet av Google i EUs medlemsstater eller i andre avtalestater i traktaten om det europeiske økonomiske området. Område. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen din bli overført til en server hos Google i USA og forkortet der.

(2) Google vil bruke denne informasjonen som oppdraget databehandler for å hjelpe Kubota med å evaluere bruken av nettstedet, for å kompilere rapporter om nettstedets aktivitet og for å tilby andre statistiske og analytiske tjenester knyttet til bruken av nettstedet. IP-adressen som overføres av nettleseren din innenfor rammen av Google Analytics, vil ikke bli assosiert med andre data som holdes av Google.

(3)Du kan forhindre innsamling av data generert av informasjonskapselen om din bruk av dette nettstedet (inkludert IP-adressen din) og velge bort å bli sporet av Google Analytics på alle nettsteder ved å laste ned og installere en nettleserplugin som er tilgjengelig her https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

(4) Som et alternativ til å installere nettleser-pluginet, eller i tilfelle du bruker nettstedet med nettlesere på mobile enheter, kan du også velge bort å bli sporet av Google Analytics hvis du klikker på følgende frameldingslink: Opt-out of Google Analytics Tracking: I dette tilfellet vil en opt-out-informasjonskapsel bli plassert i nettleseren din som forhindrer ytterligere sporing av din bruk av denne nettsiden av Google Analytics. Husk at du må velge bort igjen hvis du sletter alle informasjonskapsler som er lagret på enheten din.

(5) Du må også velge bort for hver enhet du bruker for å besøke nettstedet vårt. For en oversikt over personvern hos Google, klikk nedenfor https://support.google.com/analytics/answer/6004245

TILBAKE TIL TOPPEN

7. BRUK AV HOTJAR COOKIES  

(1) Denne nettsiden bruker Hotjar-informasjonskapsler ("Hotjar"), en leverandør av nettanalysetjenester basert på St Julians Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta. Nettstedet bruker Hotjar for å bedre forstå brukernes behov og for å optimalisere denne tjenesten og opplevelsen. Hotjar er en teknologitjenesteleverandør som hjelper Kubota bedre å forstå brukernes opplevelse (f.eks. hvor mye tid de bruker på hvilke sider, hvilke lenker de velger å klikke på, hva brukerne gjør og ikke liker osv.), og dette gjør oss i stand til å bygge og vedlikeholde tjenesten vår med tilbakemeldinger fra brukere.

(2) Hotjar bruker informasjonskapsler og andre teknologier for å samle inn data om brukernes oppførsel og deres enheter. Dette inkluderer en enhets IP-adresse (behandlet under økten og lagret i en avidentifisert form), enhetsskjermstørrelse, enhetstype (unike enhetsidentifikatorer), nettleserinformasjon, geografisk plassering (kun land) og det foretrukne språket som brukes til å vise vår nettside. Analysen kan også brukes til å spore hvordan brukere samhandler med nettstedet, for eksempel gjennom varmekart.

(3) Hotjar behandler denne informasjonen på våre vegne, som behandler, i en pseudonymisert brukerprofil. Hotjar er kontraktsmessig forbudt å selge noen av dataene som samles inn på våre vegne.

(4) Hvis du ikke ønsker å bli sporet av Hotjar, kan du bruke denne rettigheten gjennom bruken av nettsidens informasjonskapselbanner eller ved å legge til en Ikke spor-funksjonalitet i nettleseren din. Du må bruke denne funksjonaliteten på hver enhet du bruker for å få tilgang til nettstedet vårt

(5) For ytterligere detaljer, se delen "om Hotjar" på  Hotjar’s support site.

(6) For ytterligere detaljer om typene Hotjar-informasjonskapsler som brukes på denne nettsiden, se nettstedet for Hotjar Cookie Information site.

Du kan når som helst fortelle oss om ikke å sende deg markedsføringskommunikasjon ved å kontakte oss som angitt i avsnittet "Hvordan kontakte oss" eller ved å klikke på avmeldingslenken i markedsførings-e-postene du mottar fra oss. Vennligst for å velge bort alternativer.

Hvis du gir oss informasjon eller materiale knyttet til en annen person, bør du sørge for at delingen med oss ​​og vår videre bruk som beskrevet for deg fra tid til annen er i tråd med gjeldende lover, så du bør for eksempel informere om at person om behandlingen av hans/hennes personopplysninger og innhente hennes/hans samtykke, som kan være nødvendig i henhold til gjeldende lover.

Kubota samler ikke bevisst inn personlig identifiserbar informasjon fra eller markedsfører til barn under 13 år. Hvis et barn under 13 år har gitt personlige data til Kubota gjennom nettstedet vårt, kan en forelder eller verge kontakte Kubota for å be om at informasjonen slettes fra våre registre. Etter mottak av en slik forespørsel, vil vi gjøre rimelige anstrengelser for å slette barnets informasjon fra våre registre.

Hvis du er bekymret for at vi har brutt rettighetene dine, kan du sende inn en klage ved å kontakte Kubota som angitt i avsnittet Hvordan kontakte oss. Vårt personvernombud vil behandle klagen din og gi deg tilleggsinformasjon om hvordan den vil bli behandlet.

Du har rett til å klage til Information Commissioner's Office (ICO) hvis du mener at vi ikke har håndtert forespørselen din på en hensiktsmessig måte. For informasjon om å kontakte ICO, se deres hjemmeside

TILBAKE TIL TOPPEN

8. INTERNASJONALE DATAOVERFØRINGER 

Vi kan overføre personopplysningene vi samler inn om deg til mottakere i andre land enn landet der informasjonen opprinnelig ble samlet inn. Vær oppmerksom på at Kubota går gjennom en detaljert due diligence-prosess før han velger databehandlere som vi deler dine personopplysninger med.

I sammenheng med den daglige virksomheten i konsernet, kan vi overføre personopplysninger til vårt morselskap i Japan. Japan er anerkjent av EU-kommisjonen for å tilby et tilsvarende nivå av databeskyttelse som Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

I den grad personlig overføres til mottakere som befinner seg i USA, har vi inngått såkalte standardkontraktsklausuler (godkjent av EU-kommisjonen) med slike mottakere med det formål å overholde europeiske databeskyttelseslover.

TILBAKE TIL TOPPEN

9. SIKKERHET 

Sikkerheten til dine personlige data er viktig for Kubota. Vi er forpliktet til å beskytte informasjonen vi samler inn. Vi opprettholder administrative, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak utformet for å beskytte personopplysningene du gir, eller vi samler inn mot utilsiktet, ulovlig eller uautorisert ødeleggelse, tap, endring, tilgang, avsløring eller bruk. Disse sikkerhetstiltakene er ment å beskytte konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten til informasjonen du gir oss. Vi vurderer med jevne mellomrom risikoer for informasjonen din og oppdaterer våre retningslinjer, prosedyrer og teknologi tilsvarende.

Kubota lagrer personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet som personopplysningene ble samlet inn for, med mindre annet er påkrevd eller godkjent av gjeldende lov. Vi iverksetter tiltak for å ødelegge eller permanent avidentifisere personopplysninger dersom loven krever det eller hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet vi samlet den inn for.

TILBAKE TIL TOPPEN

10. OPPDATERINGER TIL VÅRT PERSONVERN 

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert den [dato] og kan oppdateres med jevne mellomrom for å gjenspeile endringer i vår personopplysningspraksis. Vi vil informere deg om vesentlige endringer i personvernerklæringen i den grad det kreves i henhold til gjeldende lov.

TILBAKE TIL TOPPEN

HVORDAN KONTAKTER DU OSS 

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om denne personvernerklæringen, Kubotas personvernpraksis eller hvis du ønsker å utøve rettighetene dine eller å oppdatere informasjon eller preferanser du har gitt oss, vennligst kontakt oss ved å bruke detaljene nedenfor:

Lokal personvernkontaktperson

Sjef for personvern
Kubota Holdings Europe B.V.
Hoofdweg 1264,
2153LR Nieuw-Vennep The Netherlands

khe_g.privacy@kubota.com 

1. Kubota Europe SAS, Kubota (Deutschland) GmbH, Kubota (U.K.) Ltd., Kubota Baumaschinen GmbH, Kubota Farm Machinery Europe SAS, Kubota Research and Development Europe SAS, Kubota Espana S.A., Pulverizadores Fede S.L., Kverneland AS https://ien.kvernelandgroup.com/About-us/Manufacturing-Competence-Global-Presence/Global-Presence-and-Supplier-information