Våre verdier

Vår visjon – vi vil:

«Være en ledende leverandør av intelligente og effektive landbrukssystemer og bidra til et bærekraftig landbruk som tjener verdens voksende befolkning».

Bedriften har verdier som støtter denne visjonen og som sier at vi sammen skal være:

  • Kundeorientert
  • Samarbeidsorientert
  • Prestasjonsorientert
  • Verdiskapende
  • Kvalitetsorientert

Kundeorientert
Vår eksistens som bedrift er basert på merverdi for kunden og kundetilfredshet. Dette skal drive fram fokus og prioriteringer i alt vi gjør. Vi tar vare på våre partnere og kunder! Gjør ditt ytterste for å oppnå anerkjennelse fra våre partnere og kunder. Søk enkelhet i arbeidsprosesser, del informasjon og flytt ansvar og initiativer så nært opp til kunden som mulig. Da frigjøres det energi og forbedringer oppnås.

Samarbeidsorientert
Vi oppfatter hverandre som lojale, ansvarlige og pålitelige partnere med et oppriktig ønske om å levere det vi lover – til hverandre og til våre kunder. Vær en pådriver for å belønne initiativer som skaper en kultur for deling og utvikling av kompetanse. Sikt høyt og bidra aktivt til god lagånd tuftet på mangfold og deling.

Prestasjonsorienter
Vi setter høye standarder for alt vi gjør og søker å nå utfordrende mål. Vi skal fullføre våre oppgaver til avtalt tid, innenfor budsjett og med en effektiv bruk av ressurser og kostnader. Skap en vinnerkultur og mentalitet gjennom belønning av bidrag til og innsats for sterke prestasjoner innen alle våre fokusområder.

Verdiskapende
Fokuser på å skape verdifulle bidrag og gjøre en forskjell for kolleger og kunder. Gjør en innsats for å oppnå leveranser og prestasjoner som skaper merverdi for våre kunders hverdag, arbeid og virksomhet.

Kvalitetsorientert
Kvalitet i alt vi gjør! Vi føler stolthet i vårt arbeid og for hva vi leverer. Vår kultur skal sikre at det vi leverer er i tråd med etablerte kvalitetsstandarder og hva vi lover våre kunder.
Kvalitetsavvik skal behandles og korrigeres umiddelbart.