IsoMatch Power

Med IsoMatch Power oppgraderer du svært enkelt en traktor uten ISOBUS til å bli ISOBUS kompatibel.

IsoMatck Power kobler sammen redskapet med IsoMatch Tellus terminalen, og overfører strømmen som trengs.

SMART
Gjør også eldre traktorer ISOBUS kompatible
EFFEKTIV
Forskjellige lengder på kablene er tilgjengelige
LETTVINT
Enkel å montere med braketter