Om Kverneland Group

 En global, ledende leverandør av landbruksredskaper for bruk over hele verden.

Kverneland Group har en stor portefølje respekterte varemerker av høy kvalitet og er i stand til å tilby unike og komplette produktutvalg til profesjonelle bønder og kontraktører innen gras, jordbearbeiding, redusert jordbearbeiding, kunstgjødselspredning, såing og sprøyting og elektroniske løsninger for traktorer og maskiner.

Konsernet ble grunnlagt i 1879. Kverneland-konsernets fabrikker ligger i Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Nederland, Italia, Russland og Kina. Konsernet har egne salgsselskaper i 17 land og eksport til ytterligere 60 land. Ved utgangen av 2019 hadde Kverneland-konsernet 2 464 ansatte, hvorav 76,5% arbeidet utenfor Norge.

En lang og respektert tradisjon
Historien til Kverneland går helt tilbake til 1879 da grunnleggeren, Ole Gabriel Kverneland, bygget en smie for å produsere ljåer i bygda Kvernaland nær Stavanger i Norge. Senere begynte O. G. Kverneland med produksjon av små ploger. Kverneland fortsatte å være eid og styrt av familien til selskapet ble notert på børsen i 1983.

Vekst gjennom oppkjøp
Siden midten av 1990-årene har Kverneland Group vokst betydelig gjennom oppkjøp av flere velkjente produsenter av landbruksredskaper.

Kverneland Groups Vision
Å være en ledende leverandør av intelligente og effektive systemer som bidrar til et bærekraftig landbruk, som å håndtere verdens voksende befolkning.

2019 - Feirer 140 års virksomhet
Kverneland Group feirer 140 år jubileum, som et ledende internasjonalt selskap som utvikler, produserer og distribuerer landbruksmaskiner og tjenester.