Kort om Kverneland Group

Om Kverneland Group

 En global, ledende leverandør av landbruksredskaper for bruk over hele verden.

Kverneland Group har en stor portefølje respekterte varemerker av høy kvalitet og er i stand til å tilby unike og komplette produktutvalg til profesjonelle bønder og kontraktører innen gras, jordbearbeiding, redusert jordbearbeiding, kunstgjødselspredning, såing og sprøyting og elektroniske løsninger for traktorer og maskiner.

Konsernet ble grunnlagt i 1879. Kverneland-konsernets fabrikker ligger i Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Nederland, Italia, Russland og Kina. Konsernet har egne salgsselskaper i 17 land og eksport til ytterligere 60 land. Ved utgangen av 2017 hadde Kverneland-konsernet 2 440 ansatte, hvorav 74,8% arbeidet utenfor Norge.

En lang og respektert tradisjon
Historien til Kverneland går helt tilbake til 1879 da grunnleggeren, Ole Gabriel Kverneland, bygget en smie for å produsere ljåer i bygda Kvernaland nær Stavanger i Norge. Senere begynte O. G. Kverneland med produksjon av små ploger. Kverneland fortsatte å være eid og styrt av familien til selskapet ble notert på børsen i 1983.

Vekst gjennom oppkjøp
Siden midten av 1990-årene har Kverneland Group vokst betydelig gjennom oppkjøp av flere velkjente produsenter av landbruksredskaper.