Fra lokal smie til internasjonalt konsern

Klimaet og landskapet i sørvest Norge er barskt og uforsonlig og gjør jordbruk i dette området både vanskelig og utfordrende. Likevel har oppfinnsomme og hardt arbeidende menn og kvinner forvandlet dette området til et av de beste jordbruksområdene i Norge. Kverneland Group har gjennom årene spilt en viktig rolle i den jordbruksmessige utviklingen av sørvest Norge. Basert på erfaringer fra dette tøffe miljøet har Kverneland Group nå vokst til å bli verdens største leverandør av redskaper til jordbruksbransjen.

Historien til Kverneland Group går helt tilbake til 1879 da grunnleggeren, Ole Gabriel Kverneland, bygget sin lille smie i bygda Kvernaland, 25 km utenfor Stavanger, Norge. Han kalte virksomheten sin ”O. G. Kvernelands Fabrik” og begynte å produsere ljåer. Ole Gabriel var en talentfull oppfinner og designet tidlig sin egen vanndrevne fjærhammer og begynte å produsere 7000 – 8000 ljåer i året ved hjelp av serieproduksjon. Dette ga ham et konkurransefortrinn overfor konkurrentene som fremdeles brukte tradisjonelle, manuelle produksjonsmetoder.

Redskaper til traktorer
I 1894 omgjorde Ole Gabriel sin familieeide smie til et aksjeselskap (AS) for å finansiere videre utvikling og vekst. På den tiden produserte selskapet hovedsakelig hestetrukne ploger og harver, men med utviklingen av de første traktorene i 1920-årene begynte selskapet snart å utforske mulighetene for å lage jordbruksredskaper til traktorer. Gjennom første halvdel av det 20. århundre fortsatte selskapet å vokse, utviklet sin første traktorplog i 1928 og fortsatte med å produsere en ny serie produkter iberegnet hesteriver, høygafler, steingafler og harver.

De første oppkjøp
Så tidlig som på midten av 1950-årene begynte selskapet å se seg om etter ytterligere ekspansjonsmuligheter og innlot seg på sitt første oppkjøpsprogram for å kjøpe komplementære produsenter av jordbruksredskaper. Globus Maskinfabrikk i Brumunddal, Norge, var det første oppkjøpsmålet i 1955. I 1973 foretok Kverneland sitt første oppkjøp utenlands da selskapet kjøpte Plogfabrikken Fraugde i Odense, Danmark. Denne begivenheten representerte en liten milepæl for fremtidige oppkjøp utenlands og markerte også i noen henseender begynnelsen på det moderne, internasjonale Kverneland Group.

Fra familieforetagende til børs
I 1983 ble det familieeide selskapet notert på Oslo Børs. Dette trekket forsynte selskapet med nødvendig kapital til å vokse ytterligere, og i 1984 kjøpte Kverneland ASA Kyllingstad Plogfabrikk i Kleppe, Norge. To år senere, i 1986, ble Underhaugs Fabrikk i Nærbø, Norge, innlemmet i familien. Dagens morselskap, Kverneland ASA, ble til sist etablert i 1989 som en juridisk enhet.

Hurtig vekst i 1990-årene
Det var imidlertid 1990-årene som virkelig markerte begynnelsen på Kverneland ASAs hurtige vekstperiode. I 1993 kjøpte selskapet Maskinfabriken Taarup i Kerteminde, Danmark, et oppkjøp som også omfattet den UK-baserte Kidd-fabrikken. Som sådant representerte dette oppkjøpet første skritt mot virkelig internasjonalisering idet konsernet nå omfattet produksjonsanlegg utenfor Skandinavia. I løpet av de neste 3 årene ble flere europeiske redskapsprodusenter innlemmet i konsernet idet Macchine Agricole Maletti, Modena, Italia, ble kjøpt opp i 1995, Accord Landmaschinen, Söest, Tyskland, i 1996 og det tyske distribusjonsselskapet Silo-Wolff, Lauenförde til slutt kom til i 1997.

1998 – det store vekståret
1998 var det store vekståret for Kverneland ASA – et år da konsernet kjøpte opp to store selskaper og for alvor befestet sin ledende posisjon i bransjen. I midten av 1998 ble det Nederland-baserte Greenland konsernet kjøpt opp og dette brakte det berømte Vicon navnet inn i Kverneland konsernet. Dette gjorde konsernets grasmaskinutvalg til det bredeste og kvalitetsmessig beste i markedet. Senere samme år fant det andre store oppkjøpet sted, og RAU ble innlemmet i konsernet. RAU, med sine høyteknologisprøyter og -kultivatorer var et veldig sterkt varemerke i Frankrike og Tyskland og var også velkjent over resten av Europa.

Verdens største
Takket være disse to oppkjøpene i 1998 akselererte Kverneland Groups vekststrategi dramatisk idet konsernets størrelse og omsetning ble doblet på litt over to år. I 1997 var konsernets omsetning ca 2 milliarder kroner, og antall ansatte var 2200, med mer enn halvparten av arbeidsstokken utenfor Norge. Ved slutten av 1998 hadde konsernet en konsolidert omsetning på nesten 4 milliarder kroner og en arbeidsstokk på 3800 ansatte. Kverneland Group var nå verdens største produsent av jordbruksutstyr.

Inntreden i vingårdsbransjen
Den nyeste forandringen i Kverneland Groups historie fant sted i 2000 da selskapet gikk inn i en ny og spennende bransje – nemlig vindyrking. Kverneland Group kjøpte opp verdens ledende produsent av druehøstere, det franske selskapet Grégoire SA, og gjorde på den måten et strategisk trekk inn i nye produkter og markeder. I tillegg til druehøstere forsynte Grégoire-oppkjøpet Kverneland Group med vingårdssprøyter og tilbehør for drift og vedlikehold av vingårder. Ytterligere oppkjøp som Lagarde og UR Machinery (Vinestar) gjorde Kverneland Group til verdens største produsent og leverandør av mekanisert vedlikeholdsutstyr for vingårder.

Kverneland Group - 125 år og bygger for fremtiden
Med historien og tradisjonen i minne vil Kverneland Group fortsatt opprettholde sin posisjon som den foretrukne partner og leverandør av redskaper til jordbruk og vingårdsmekanisering. Vårt fortsatte fokus på kundene vil styrke og konsolidere selskapets posisjon som internasjonal leder, noe som igjen vil styrke det fundamentet som selskapet ble grunnlagt på for mer enn 125 år siden.

Kverneland Group åper salgskontor i Russland og Kina
I 2005 åpner Kverneland Group nye salgskontorer i Russland og Kina. Dette er en viktig milepæl og viser Kverneland Groups vilje til å arbeide mot et langsiktig og vellykket kompaniskap i begge disse markedene. 

Åpning av nytt distribusjonssenter for reservedeler
I 2006 bestemte Kverneland Group å slå sammen reservedelslagrene i Giessen, Tyskland og Orléans, Frankrige til ett sentralt lager. Hovedgrunnen for flyttingen var å styrke gruppens service og drift, spesielt i det franske og tyske markedet.  Distribusjonssenteret er i Metz, Frankrige og ble offisielt åpnet 22. april 2008.

Vingårds virksomheten skilles ut
I 2007 besluttet Kverneland Group å skille ut Vingårds virksomheten fra resten av produktsortimentet, for å fokusere på våre kjerneområder innen gras og jord.

Ny merkevarestrategi
I 2008 har Kverneland Group lansert en mer fokusert merkevarestrategi, og startet prosessen med å redusere antall produktmerker. Hovedprinsippet er at Accord og Taarup fusjonerer med Kverneland, og Rau vil fusjonere med Vicon.

2009
Kverneland Group overtar  Veenhuis (NL) lesse- og transportvogn divisjonen.

Kverneland Group lanserer 2. generasjon Viritual terminal: IsoMatch Tellus

2010
Kverneland Group starter samarbeid med Gallignani srl.
1. september lanseres en ny serie rundballepresser (fast og variabel kammer), rundballepakkere og en ny serie rotorslåmaskiner

Kverneland Group åpner ny monterings fabrikk i Daqing – Kina.

2012
Kubota konsernet kjøper Kverneland Group og tar fullt eierskap i mai 2012.

Kverneland Group kjøper alle aksjene og tar full kontroll over Gallignani s.p.a. ,produksjonsbedrift  av presser og pakkere beliggende nord i Italia. Det nye selskapsnavnet på kompetansesenteret er Kverneland Group Ravenna S.r.l.

2017 Utvidelse til et større reservedelslager i Metz
På grunn av veksten i produkttilbudet og behovet for et utvidet lageranlegg, flytter Kverneland Group sitt sentrale distribusjonsenter for reservedeler til et nytt sted i Thionville i Metz, Frankrike. Det nye varehuset ligger midt mellom Luxembourg og Metz, med stor nærhet til store transportanlegg og europeiske markeder. Dette gjør det til et optimalt logistikkenter for Kverneland Groups-partnere. Det nye lageret har lagringsplass for mer enn 65 000 deler og er klar for vekst de kommende årene.

2019 - I 2019 feirer Kverneland Group sitt 140-årsjubileum.
Siden 1879 har selskapet vokst til en multinasjonal landbruksredskapspesialist med 2 482 ansatte. Med 140 års erfaring innen landbruk vil vi fortsette å videreutvikle innovative løsninger for landbruket.Dedikert til "Future of Farming" fremtidens jordbruk som produserer mat til den voksende befolkningen i verden

2022 – Kverneland Group kjøper ROC
Kverneland Group kjøper 80 % av aksjene i ROC S.R.L. lokalisert i Italia. ROC er en global pioner innen utvikling og produksjon av pickup river, noe som ytterligere styrker Kverneland Groups strategiske satsing på høy- og fôrhøsting.