Fagopplæring i Kverneland

Kverneland Group Operations Norway AS ønsker å være en attraktiv lærebedrift som kombinerer lang industriell tradisjon med vilje til nytenking. Fagopplæring hos oss skal ha et høyt faglig innhold og gjennomføres slik at lærlinger fra oss blir attraktive etter gjennomført læretid. Vi vil legge til rette for utplassering av elever fra videregående skoler som en viktig del av rekrutteringsprosessen for lærlinger.

Lærlinger i Kverneland Group Operations Norway AS skal ha gode støttespillere både internt og gjennom opplæringskontorene. Vi er medlem i Opplæringskontoret for industrifag (www.ofir.no) og Opplæringskontoret for salg og service (www.ossr.no).

Vi ser det som en anerkjennelse av faglig dyktighet at mange av våre ansatte har delansvar for opplæring. Ledere på alle nivå i bedriften skal vise engasjement i fagopplæring og sørge for å legge forholdene til rette både for lærlingene og støttespillerne.

Lønnsbetingelsene for våre lærlinger skal være konkurransedyktige. I tillegg til fagopplæringen, vil lærlingene få tilbud om en rekke relevante kurs/sertifikater som for eksempel trucksertifikat, stroppekurs og varme arbeider, avhengig av fagområde.

Gjennom opplæring «skulder ved skulder» ønsker bedriften å lære bort mer enn fag. Lærlingene skal også få en personlig vekst og utvikling slik at de kan fungere godt i vårt arbeidsmiljø. Som ansatt i Kverneland blir du medansvarlig for et godt kvalitets- og forbedringsarbeid. Dette gjelder både i det teamet du er en del av, og i samarbeid med andre team i bedriften.

Virkemiddel for den enkelte er: Samarbeid, involvering, motivasjon, fleksibilitet, kompetanse og forbedringer.  Vårt slagord: «Vi drar lasset sammen»

Velkommen til Kverneland Group!