Kontaktinformasjon

Kverneland Group Operations Norway AS
Plogfabrikkveien 1
4353 Klepp Stasjon

Telefon: 51 42 90 00

Informasjon om fagopplæring / læreplasser: 

Eirik Nilsen, Training & Development Manager
Kverneland Group Operations Norway AS

Mobil:           95 21 56 56  
E-post:         eirik.nilsen@kvernelandgroup.com