Kverneland f-drill maxi duo med rotorharv og CX-II sålabb i Sverige

"Jeg liker den gode manøvreringsevnen og vektfordelingen med denne kombinasjonen. Oversikten er perfekt. I en omgang klargjør jeg et værbestandig såbed og sår direkte. Mange bønder har stoppet ved åkeren og vist interrese," sier Henrik Ohldin.

Den nye Kverneland frontbeholdere i kombinasjon med den foldbare 6meters rotorharven NG-H F30 gjør perfekt såbed preparering og såing i én omgang i Sverige.

To til fire omganger med en jordfreser eller harv kreves vanligvis for å klargjøre et perfekt såbed i Sverige.

Henrik Ohldin, som jobber med GJ Maskin AB i Sverige demonstrerer kombinasjonen bestående av Kverneland fronttank f-drill maxi duo i kombinasjon med den foldbare 6 m rotorharven NG-H F30 inkludert en CX-II sålab på ulike gårder. Jordsmonnet i vår region øst for Vättern har middels til tung tekstur. Med denne kombinasjonen kan jeg bearbeide jorda i én omgang.

Tradisjonelt forbereder tindkultivatorer eller harver såbedet i Sverige i flere omganger, men med økende energi- og drivstoffpriser kan et dette systemet være et reelt alternativ.

"Jeg liker den gode manøvreringsevnen og vektfordelingen med denne kombinasjonen. Oversikten er perfekt. I en omgang klargjør jeg et værbestandig såbed og sår direkte. Mange bønder har stoppet opp ved åkeren og er interessert," sier Henrik Ohldin.