Ansvarserklæring: Vilkår og betingelser

“Denne web-siden er publisert av Kverneland AS (“Kverneland Group”) og må kun benyttes til informasjonsformål. Ved å gå inn på og benytte denne web-siden (”Siden”) samtykker du i å rette deg etter de vilkår og betingelser som er forklart i denne ansvarserklæringen. Du samtykker også i å rette deg etter alle ytterligere restriksjoner som fremgår av denne Siden.

Kverneland Group gir deg fullmakt til å undersøke og laste ned informasjonen (”Materialet”) på denne Siden kun for din personlige, ikke-kommersielle anvendelse. Denne fullmakten er ikke en overføring av rett til Materialet, og kopier av Materialet må ikke forandres på noen måte eller kopieres eller offentliggjøres eller distribueres eller på annen måte benyttes til noen form for offentlig eller kommersielt formål.

Kverneland Group garanterer ikke at denne Siden eller dens servere er fri for skadelige elementer slik som virus. Kverneland Group garanterer heller ikke nøyaktigheten eller fullstendigheten av Materialet eller påliteligheten av de redegjørelser, anbefalinger eller meninger om annen informasjon som er tilgjengelig gjennom denne Siden. Verken Kverneland eller noen annen legal instans i gruppen av selskaper som danner ”Kverneland Group”, inklusive datterselskaper, vil påta seg noe som helst ansvar for eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser. Materialet på denne Siden må ikke benyttes som grunnlag for investeringsbeslutninger eller lignende.

Kverneland Group tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller skader av noe slag som oppstår som følge av bruk av denne Siden eller informasjon som den inneholder.

Kverneland kan legge ut linker på denne Siden til web-sider operert av andre instanser.  Kverneland Group, inklusive datterselskaper, er ikke ansvarlige for innholdet på noen av de sammenkoplede web-sidene og tar ikke noe ansvar i forbindelse med tilgang til og bruk av disse web-sidene.

Denne merknaden skal styres av og fortolkes overensstemmende med norsk lov.”