AEF feirer 10 års jubileum 28. oktober 2018 - Kverneland Group er en stolt partner fra dag en!

28. oktober 2008 etablerte sju internasjonale produsenter av landbruksmaskiner og to foreninger grunnlaget for Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF), hvor Kverneland Group var og fremdeles er et kjernemedlem og en sentral bidragsyter.

 

I dag inkluderer AEF åtte produsenter og tre foreninger som kjerne medlemmer. I tillegg til dette er det 220 ekstra medlemmer som støtter AEFs mål:

"Målet er forbedring av multi-brand kompatibiliteten til elektroniske og elektriske komponenter av landbruksutstyr ved hjelp av ISOBUS, samt sikre gjennomsiktighet når det gjelder kompatibilitetsproblemer."

Kverneland Group støtter AEFs arbeid og bidrar aktivt til mange prosjekter som går på standardisering og fremtidig utvikling, alt for å støtte et smart, effektivt landbruk, for å gjøre de daglige oppgavene enklere. Det er et bredt tilbud innen presisjonsteknologi, og essensen er å gjøre ting enklere fra traktoren å implementere dette ut i feltet. AEF feiret dette spesielle jubileum den 19. september 2018 i Bologna i forbindelse med Plugfest fra 18 til 20 september 2018.

CTO i Kverneland Group Mechatronics, Peter van der Vlugt, er AEFs styreformann og sier følgende om dette jubileet:

"AEF er en uavhengig internasjonal organisasjon som arbeider for en økning i bruken av standardisert elektronikk i landbruket. 10 års jubileum og økningen i medlemmer erklærer bare viktigheten av felles innsats for å introdusere bruken av elektronikk i bondenes hverdag "

   
CTO in Kverneland Group Mechatronics and Chairman in AEF, Peter van der Vlugt Plugfest 2017 in Stuttgart, from AEF’s LinkedIn profile

 

20th September 2018